Oferujemy

Ubezpieczenia zdrowia i życia

- Ubezpieczenia zdrowotne
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
- Ubezpieczenia na życie
- Ubezpieczenia inwestycyjne ze składką ubezpieczeniową
- Ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
- Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

Nie czekaj w kolejkach do specjalistów, wykup sobie ubezpieczenie i korzystaj z fachowej opieki medycznej w renomowanych placówkach.

Ubezpieczenie zdrowotne ma same zalety. Płacisz składkę i masz zapewniony pakiet usług medyczych na wysokim poziomie.

Ubezpieczenie zapewnia:
- łatwy, szybki i wygodny dostęp do usług medycznych,
- szeroką gamę lekarzy specjalistów,
- pełny zakres badań diagnostycznych,
- opiekę w okresie przedporodowym – ubezpieczenie zapewnia konieczne badania i konsultacje przez całe 9 m-cy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe