Oferujemy

Uniqa

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
ul. H. Raabego 13
tel. +48 (0) 42 63 44 700
fax +48 (0) 42 63 77 430
e-mail: centrala@uniqa.pl

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA działa na polskim rynku od 1990 r.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA wchodzi w skład Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA działającej na obszarze całej Polski.

Oferta UNIQA TU S.A. jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i do podmiotów gospodarczych i instytucji.

Jest ujęta w 8 grupach marketingowych odzwierciedlających najważniejsze grupy potrzeb związanych z poczuciem bezpieczeństwa:
- Dom & Szczęście (ubezpieczenie mieszkania, domu i inne)
- Podróż & Radość (ubezpieczenie podróży zagranicznej, kosztów leczenia, bagażu podróżnego i inne)
- Auto & Przestrzeń (ubezpieczenie OC, Autocasco, Zielona Karta, Assistance, NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia lotnicze i inne)
- Zdrowie & Harmonia (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie świadczenia szpitalnego i inne)
- Wypadek & Przezorność (ubezpieczenie NNW: grupowe, indywidualne, zbiorowe, szkolne, uczestników wycieczek i imprez turystycznych, sportowców; ubezpieczenie kredytów na wypadek śmierci kredytobiorcy i inne)
- Gospodarstwo rolne & Zbiory (m.in. OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego, upraw, zwierząt, maszyn rolniczych i inne)
- Prawo & Pomoc (ubezpieczenie ochrony prawnej, OC ogólne, OC z tytułu wykonywania zawodu, OC osób fizycznych w życiu prywatnym i inne)
- Firma & Planowanie (ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży, mienia w transporcie, sprzętu elektronicznego, maszyn elektrycznych, robót budowlano-montażowych, OC przewoźników i wiele innych).

Źródło: www.uniqa.pl

Towarzystwa ubezpieczeniowe