Oferujemy

TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Centrala
02-793 Warszawa
ul. H. Raabego 13
tel. 0-22 649-73-87
fax. 0-22 649-73-89
e-mail: tuw@tuw.pl

Z inicjatywy wielu wspaniałych osób w roku 1992 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" zostało wpisane do rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, jako Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych NR 1.

Działalność naszego Towarzystwa oparta jest na wzajemności i realizuje społeczno-ekonomiczną ideę "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Forma ta jest humanistyczną alternatywą prowadzenia działalności ubezpieczeniowej według formuły mającej swoje korzenie w idei wzajemnej pomocy. Podstawowym celem naszego Towarzystwa jest zapewnienie pełnej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej dla Naszych Członków którzy tworzą Towarzystwo, podczas gdy dla zakładów ubezpieczeniowych zorganizowanych w formie spółki akcyjnej tym celem jest maksymalizacja zysku akcjonariuszy. Wzajemnościowa działalność ubezpieczeniowa nie jest nastawiona na wytwarzanie zysku postawionego do dyspozycji akcjonariuszy lecz na zaspokojenie potrzeb osób ubezpieczonych.

Każdy ubezpieczony członek Towarzystwa staje się jego współwłaścicielem. Oni też, dzięki ustawowym regulacjom mogą organizować się w Towarzystwie w grupy tworząc Związki Wzajemności Członkowskiej.

Źródło: www.tuw.pl

Towarzystwa ubezpieczeniowe