Oferujemy

Ubezpieczenia rolne

Oferujemy rolnikom najkorzystniejsze warunki następujących ubezpieczeń:
- Obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych
- Obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych
- Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników
- Dobrowolnego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
- Ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
- Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności
- Ubezpieczenia gospodarstwa (Agro Casco)

Towarzystwa ubezpieczeniowe