Oferujemy

Ubezpieczenia majątkowe

- Budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych
- Wyposażenia mieszkań i ruchomości domowych od kradzieży i rabunku
- Szyb i luster od stłuczenia i pęknięcia
- Ochrony prawnej
- OC w życiu prywatnym
- NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:
- dom jednorodzinny,
- mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
- mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
- stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.
Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome i stałe elementy mieszkania znajdujące się:
- w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w umowie ubezpieczenia,
- w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach gospodarczych, znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie,
- w budynku gospodarczym lub garażu, położonym na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,
- w garażu, wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:
- pożaru,
- uderzenia pioruna,
- wybuchu,
- upadku statku powietrznego,
- zalania,
- huraganu,
- gradu,
- powodzi,
- spływu wód po zboczach,
- lawiny,
- naporu śniegu,
- dymu i sadzy,
- upadku drzewa,
- uderzenia pojazdu.

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:
- kradzieży z włamaniem,
- rozboju.

Po opłaceniu dodatkowej składki możesz ubezpieczyć:
- szkody powstałe wskutek wandalizmu,
- udokumentowane koszty, poniesione w związku z wymianą zabezpieczeń drzwi wejściowych w przypadku utraty kluczy wskutek kradzieży, rozboju lub zagubienia,
- udokumentowane koszty wynajmu lokalu zastępczego, jeżeli ubezpieczony dom jednorodzinny lub mieszkanie nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania przez co najmniej trzy dni, w wyniku wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

W ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, za dodatkową opłatą, możesz chronić także oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne (szyby okienne, drzwiowe, lustra, elementy szklane stanowiące składową część mebli itp.) od stłuczenia.
Umowę ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych zawiera się maksymalnie na 1 rok.

Szukasz skutecznej ochrony dla swojego majątku?
Mieszkanie lub dom możesz ubezpieczyć już teraz – szybko i łatwo.
- Zapewniamy ochronę domu lub mieszkania wraz z ich stałymi elementami i mieniem ruchomym.
- Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć po opłaceniu dodatkowej składki.
- Ubezpieczenie domu i mieszkania przeznaczone jest dla Klientów, którzy chcą w prosty sposób uzyskać skuteczną ochronę swojego majątku.

Dom letniskowy
Ubezpieczenie domu letniskowego wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ochronę przed szkodami powstałymi w wyniku kradzieży z włamaniem i rozboju.
Dom w budowie
Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych (budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości). Zakres ochrony można rozszerzyć dzięki opcjom dodatkowym.
Home Assistance
Pęknięta rura w nowej łazience? Klucz złamany w zamku? W tych i wielu innych sytuacjach dzięki ubezpieczeniu Home Assistance możesz liczyć na pomoc fachowca.

Towarzystwa ubezpieczeniowe