Oferujemy

Liberty Direct

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział‚ w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa
(+48) 22 589 90 00
(+48) 22 589 90 90

Liberty Direct należy do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Liberty Mutual, która świadczy kompleksowe usł‚ugi ubezpieczeniowe w 26 krajach Ameryki, Europy i Azji. Firma działa w Stanach Zjednoczonych od 1912 roku i jest na tamtejszym rynku jedną z najwię™kszych instytucji ubezpieczeniowych zajmującą… 84 miejsce na liście Fortune 500.

Liberty Mutual oferuje pełną… gamę™ produktów ubezpieczeniowych dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Produkty dla Klientów korporacyjnych oferowane są niemal na wszystkich rynkach europejskich. W Polsce od 2002 roku oferuje je spółka Liberty International Underwriters przez firmy brokerskie. W segmencie Klientów indywidualnych na rynkach europejskich grupa Liberty Mutual obecna jest w Portugalii, Turcji, Hiszpanii oraz w Polsce - pod marką… Liberty Direct.

Marka Liberty Direct została wprowadzona do Polski w 2007 roku, przez hiszpańską… spółkę™ z grupy Liberty Mutual: Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Firma jest jednym z dziesięciu największych oferujących polisy przez telefon i Internet ubezpieczycieli w Hiszpanii. Dzię™ki temu, korzystając z prawa unijnego, rozpoczęcie działalności w Polsce odbył‚o się przy minimum niezbędnych formalności, a polski oddział‚ mógł bezpoś›rednio korzystać z bogatych doświadczeń i rozwiązań„ sprawdzonych w Hiszpanii.

Źródło: www.libertydirect.pl

Towarzystwa ubezpieczeniowe