Oferujemy

Ubezpieczenia komunikacyjne

- OC
- AC
- NNW
- Szyby samochodowe
- Assistance
- Pakiety ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.
Jesteś kierowcą. Nie pozwól, aby wypadek komunikacyjny zachwiał Twoją stabilnością finansową. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia Ci ochronę w przypadku szkód, wyrządzonych innym osobom.
OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy zarejestrowanych w Polsce pojazdów.

Auto-Casco (AC)
Auto-Casco gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą. Obejmuje bezpłatną pomoc drogową w ramach usług assistance.
Dzięki Auto-Casco:
- korzystasz z ochrony w kraju i za granicą,
- zawsze możesz liczyć na bezpłatną pomoc drogową w ramach ASSISTANCE,
- samodzielnie kształtujesz zakres ubezpieczenia oraz wysokość potencjalnego odszkodowania,
- wybierasz system ustalania rozmiaru szkody - w wariancie kosztorysowym lub serwisowym,
- możesz ubezpieczyć każdy bagaż i przedmioty przewożone w samochodzie oraz w bagażnikach zewnętrznych.
Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Auto-Casco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:
- zderzenia pojazdów,
- zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
- uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
- uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
- pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko kradzieży.
Auto-Casco chroni Cię w granicach geograficznych Europy (z wyjątkiem terytoriów niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.
Auto-Casco przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą ubezpieczyć swój samochód na wypadek szkód powstałych w kraju i za granicą.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu. Chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.
Chcesz mieć pewność, że - jako kierowca lub pasażer - podlegasz skutecznej ochronie przed konsekwencjami wypadków komunikacyjnych? Ubezpieczenie NNW zapewnia finansową rekompensatę szkód, powstałych w czasie jazdy lub bieżącej obsługi pojazdu.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.
W zakres ubezpieczenia wchodzą ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy. Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla osób kierujących pojazdami i ich pasażerów.
Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. Ubezpieczenie można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC.

Assistance
Awaria samochodu? Potrzebne holowanie, pojazd zastępczy lub hotel? Ubezpieczenie Assistance to niezbędna pomoc i opieka, gdy pojawia się problem z Twoim samochodem.

Towarzystwa ubezpieczeniowe