Oferujemy

InterRisk

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group
Biuro Zarządu
InterRisk
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
tel. +48 22 537 68 03
fax +48 22 537 68 04, 05

INTERRISK Spółka otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993 roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. Pierwsze polisy wystawił rok późnej. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. Dzięki temu oraz konsekwentnej realizacji strategii już w 1998 roku Spółka wypracowała zysk bilansowy, który osiągała również we wszystkich kolejnych latach działalności. Już w 2001 roku akcjonariusze otrzymali po raz pierwszy dywidendę. W 2006 roku Spółka wypracowała rekordowy zysk: 26,7 mln PLN przy 475,2mln PLN składki przypisanej brutto i zajęła 6. miejsce wśród polskich towarzystw oferujących klientom ochronę w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

W 2006 roku CIGNA STU dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych. Akcje austriackiego akcjonariusza notowane są na giełdzie wiedeńskiej.

Spółki należące do VIG zatrudniają 17.000 pracowników, którzy dbają o poczucie bezpieczeństwa 17 milionów klientów w 17 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność austriackiego akcjonariusza potwierdzona została przez agencję Standard&Poor's, która przyznała Grupie ocenę A+.

Z dniem 6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę. Obecnie pełna nazwa Spółki brzmi InterRisk Towarzytwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Źródło: www.interrisk.pl

Towarzystwa ubezpieczeniowe