Oferujemy

HDI

HDI ASEKURACJA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
tel. (0-22) 534 40 00
fax (0-22) 534 40 01

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie powstało z połączenia dwóch zakładów ubezpieczeń HDI Asekuracja TU S.A., jako spółki przejmującej, i HDI SAMOPOMOC TU S.A., jako spółki przejmowanej należących do Grupy Talanx/HDI.

Właścicielem 100% akcji Spółki jest HDI-Gerling International Holding AG z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

Strategia rozwoju Spółki tworzona jest w ramach strategii Grupy Talanx, z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego, i zakłada dalszy wzrost portfela ubezpieczeniowego oraz zapewnienie klientom łatwości dostępu do usług Spółek poprzez wykorzystanie sieci jednostek terenowych, sieci agentów i brokerów, przy równoczesnym utrzymaniu wysokich standardów obsługi.

Nasze jednostki organizacyjne są przygotowane do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania. Informacji udzielają także pracownicy infolinii pod numerem telefonu 0-801-384-500.

Źródło: www.hdi-asekuracja.pl

Towarzystwa ubezpieczeniowe