Oferujemy

Ubezpieczenia dla firm

Potrafimy wynegocjować szczególne warunki dla Klientów naszego biura. Dobierzemy ofertę indywidualnie - właśnie dla Ciebie.

Ubezpieczenia majątkowe dla firm:
- Budynków
- Rzeczy ruchomych
- Kradzież z włamaniem i rabunkiem
- Wandalizm
- Gotówka
- Utrata zysku
- Mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo)
- OC dla członków zarządu i rad nadzorczych
- OC przewoźnika
- OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
- OC grup zawodowych
- NNW pracowników

Ubezpieczenia przemysłowe dla firm:
- Od pożaru i innych zdarzeń losowych
- Od wszystkich ryzyk
- Maszyn i sprzętu budowlanego
- Budowlano-montażowe
- Sprzętu elektronicznego
- Finansowe

Ubezpieczenia branżowe m.in. dla:
- Rolników
- Gastronomii
- Aptekarzy
- Lekarzy
- Przychodni
- Nauczycieli
- Szkół i uczelni wyższych
- Biur podróży
- Inne

Towarzystwa ubezpieczeniowe