Oferujemy

AVIVA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000009857
NIP: 526-020-99-98

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działa na szerszą skalę od 1997r. i specjalizuje się w ubezpieczeniach gospodarczych dla przedsiębiorstw i instytucji oraz w ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych. Akcjonariuszami spółki są: Aviva International Holdings Ltd (90 proc. akcji) i Bank Zachodni WBK SA (10 proc.)

W systemie direct, czyli przez telefon i internet, Aviva oferuje pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych.

Osoby wyjeżdżające na krótko za granicę przez internet mogą również zawrzeć ubezpieczenie "W podróży".

Klientom indywidualnym Towarzystwo proponuje ubezpieczenia lokali mieszkań i domów Mój Apartament i Moja Rezydencja, zróżnicowane według zakresu ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności. Klienci mogą zawrzeć umowę od razu na 2 lub 3 lata, uzyskując korzystne zniżki.

Kolejnym elementem oferty Aviva TUO jest roczne ubezpieczenie Partner w podróży, przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych często wyjeżdżających za granicę, jak również - w wariancie grupowym - dla firm, których pracownicy podróżują służbowo poza Polskę.

Towarzystwo oferuje również dwa warianty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków: Rozsądny Partner oraz grupowe ubezpieczenie NNW Grono. Małym i średnim firmom Aviva TUO oferuje pakiet ubezpieczeń Partner Przedsiębiorcy. Jego najnowsza wersja, wprowadzona w 2006 roku, gwarantuje jeden z najszerszych na rynku zakresów ochrony ubezpieczeniowej dla tej grupy przedsiębiorstw.

Źródło: www.aviva.pl

Towarzystwa ubezpieczeniowe